تغییرات در سرمایه شرکت : آفزایش و کاهش سرمایه (بخش اول)

//تغییرات در سرمایه شرکت : آفزایش و کاهش سرمایه (بخش اول)

تغییرات در سرمایه شرکت : آفزایش و کاهش سرمایه (بخش اول)

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

تغییرات در سرمایه شرکت : افزایش و کاهش سرمایه (بخش اول)

پذیره نویسی و افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام

در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ۱۶۹ منتشر و در ان قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدیم در خید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند. برای صاحبان سهام با نام گواهی نامه حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

گواهی نامه ی حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

 

۱ – نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت

۲ – مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت

۳ – تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهی نامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.

۴ – نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.

۵ – مهلتی که ملی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند.

۶ – هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره مقرر شده باشد.

تبصره گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است به امضاء برسد.

در صورتی که حق تقدیم در پذیره نویسی سهام جدید از ساحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقی مانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.

شرکت های سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویس سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت کنند.

طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۱۷۳ باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱ – نام و شماره ی ثبت شرکت

۲ – موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن

۳ – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعبی آن.

۴ – در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن

۵ – مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه

۶ – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن

۷ – هویت کامل اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت

۸ – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی

۹ – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.

۱۰٫ مبلغ و تعدا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم.

توسط | ۱۳۹۶-۱۰-۲۶ ۱۸:۰۲:۰۶ +۰۰:۰۰ دی ۲۰ام, ۱۳۹۶|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :