تصفیه شرکت
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
تصفیه شرکت که میان سهامداران رخ می دهد ,عبارت است از: دریافت بستانکاری ها،پرداخت بدهی ها و فروش دارایی های شرکت .
و درآخر تقسیم هر چیزی که پس از پرداخت دیون و هزینه های دیگر باقی می ماند. تصفیه ی شرکت همزمان با انحلال شروع می شود. از قسمت اول ماده ۲۰۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به وضوح می توان این مطلب را دریافت که: شرکت به محض انحلال در وضعیت تصفیه محسوب می گردد .تصفیه شرکت که مراحل پایان حیات حقوقی و مادی شرکت حساب می شود, خود شامل چند عملیات می باشد. در اصل تصفیه شرکت هدف اصلی ورود شرکت به مرحله انحلال می باشد .