انواع موسسات
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت، تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیرتجاری تاسیس می‌شوند از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند. مانند موسسات حسابرسی و حسابداری و خدمات مالی و موسسه‌های حقوقی و مشاوره‌ای و موسسات خیریه و موسسه آموزشی و سایر موارد.

موسسات به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 

۱- موسساتی که موسسین قصد کسب سود و تقسیم بین خود دارند و این گونه موسسات، موسسات انتفاعی غیرتجاری نامیده می‌شوند و ثبت آنها در بعضی موارد نیاز به مجوز دارد.

۲- موسساتی که موسسین آنها قصد کسب سود و تقسیم بین خود را ندارند، این گونه موسسات موسسه غیر انتفاعی نامیده می‌شوند و بایستی قبل از ثبت، مجوز از نیروی انتظامی دریافت نمایند.