انحلال شرکت ها
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

تصمیم به انحلال زمانی گرفته خواهد شد که تمام یا بخشی از شرکاء بنا به دلایلی از جمله عدم فعالیت ، نبود بازار مناسب شغلی یا … اقدام به آن می نمایند که در این صورت یک مورد صورتجلسه تنظیم می شود و به امضاء میرسد و میبایست یک نفر از شرکاء یا خارج از شرکاء بعنوان مدیر تسویه حساب ها انتخاب گردد تا اقدام به ختم تسویه نماید . در این صورت پس از ثبت می بایست در روزنامه رسمی قوه قضایه چاپ و به رسمیت برسد.