انحلال و تصفیه شرکت

//انحلال و تصفیه شرکت

انحلال و تصفیه شرکت

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

انحلال و تصفیه شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی

۱ – موارد انحلال شرکت های سهامی

۱ – ۱ – وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.

۱ – ۲ – در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و ان مدت منقضی شده باشد. مگر این که مدت شرکت، قبل از انقضا تمدید شده باشد.

 

۱ – ۳ – در صورت ورشکستگی (هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)

۱ – ۴ – در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت) رأی به انحلال دهد.

۱ – ۵ – در صورت حکم قطعی دادگاه (مبنی بر انحلال شرکت) بر اساس درخواست اشخاص ذی نفع.

نکات: انحلال مرحله ای پیش از تصفیه است.

عامل ورشکستگی بر سایر عوامل انحلال مقدم است. لذا با حصول حال توقف، توسل به سایر طرق انحلال ممکن نیست.

در برخی از موارد مجمع عمومی فوق العاده الزاماً باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد (م. ۱۴۱٫ ل. ا. ق. ت).

اشخاص ذی نفع (مانند صاحبان سهام موسس و انتفاعی) می توانند نسبت به انحلال شرکت اعتراض کنند.

مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنماید.

مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.

 

۲ – لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی

تصمیم راجع به انحلال شرکتا و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف ۵ روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.

نکته: ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلااثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث.

 

تصفیه شرکت سهامی

۱ – مفهوم تصفیه:

مجمع عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض وصول مطالبات و تقسیم مازادا دارایی شرکت انجام می گیرد، تصفیه امور شرکت گویند.

نکات: امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رأی به انحلال می¬دهد، ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.

اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.

شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند، لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند.

۲ – طریقه اعلام ختم تصفیه:

باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله سک ماه در روزنامه رسمی کثیر الانتشار شرکت درج گردد و لااقل ۶ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد (ماده ۲۲۵ ل. ا. ق. ت)

پس از اننقضای ده سال از تاریخ انتشار اگهی ختم تصفیه، هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه دولت منتقل خواهد شد (ماده ۲۲۸ ل. ا. ق. ت)

توسط | ۱۳۹۶-۲-۲ ۱۷:۳۳:۳۲ +۰۰:۰۰ اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۶|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :