ادعای حق تقدم در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

//ادعای حق تقدم در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

ادعای حق تقدم در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

ادعای حق تقدم در تنظیم فرم اظهارنامه ثبت علامت تجاری

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت علامت تجاری یا برند بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر ۶ ماه) استفاده نماید، این بند تکمیل گردد.

توجه ۱: بر طبق ماده ۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری متقاضی میتواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیهای، حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را درخواست نماید، حق تقدم میتواند بر اساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقهای یا بینالمللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است.

 

توجه ۲: مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت تجاری یا برند : ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مورد روز تسلیم جز مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیل محاسبه خواهد شد.

توجه ۳: مدارک مربوط به حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه ثبت برند یا علامت تجاری یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم گردد.

توجه ۴: اسناد و مدارک حق تقدم باید به تایید اداره مبدا و کنسولگری ایران در آن کشور و اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت خارجه در تهران برسد.

توجه ۵: در این قسمت شماره اظهارنامه و تاریخ اظهارنامه (که همان اظهارنامه حق تقدم میباشد) و نیز نام کشور مقدم درج میگردد.

توسط | ۱۳۹۵-۱۰-۷ ۲۰:۱۵:۴۵ +۰۰:۰۰ دی ۷ام, ۱۳۹۵|مقالات ثبت|بدون ديدگاه

در باره نویسنده :